Onaylı kuruluşlardan alınmış CE Belgesi örneklerinden birkaçtanesini sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıdaki tabloda sunulan CE işaretinigerekli kılan direktiflerin arasında yer alan; – Üye ülkeler içerisindeya da üçüncü ülkelerde üretilenbütün yeni olan ürünlerin, – Üçüncü ülkeler içerisinden ithal edilmekte olan kullanılmış ya daikinci el olan ürünlerin, – Direktiflerin hükümlerine yeni ürün gibi tabi, mühim ölçüde değişikliklere uğratılmış olan ürünlerin CE işareti taşımalarıgereklidir. CE işaretinin gerekli olduğu ürünler;…

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.