Ürünlere uyumlu olan standartlar ile direktifleri tanımlayınız. Ürünleri kategorilerine uygun CE işaretinin kapsamında 20’den çok direktif vardır. Ürünlerin yerine getirmeleri gerekli olan mühim gereklilikler (güvenlik vb.) AB seviyelerinde harmonize edilmeli, direktiflerdeki genel şartlar düzenlenmelidir. Harmonize Avrupa Standartları ayrıntılı teknik terimler ile mühim gereklilikleri belirtmek gayesiyle yürürlüğe dâhil olmuştur. Ürünlere özgü olan nitelikleri tespit ediniz. Ürünlerin…

CE Belgesi Gerektiren Direktifler ve Açıklamaları 1-Alçak Gerilim Cihazlarına Ait Yönetmelik Alternatif akımlar adına 50-1000 volt arasında doğru akım için, 75-1500 volt arasında değişim gösteren gerilimlerde kullanılmak için tasarlanan elektrikli teçhizatlar, 2-Basit Basınçlı Kaplara Ait Yönetmelik Yakma amacının dışında kullanılmakta olan ve iç basınç seviyesi 0.5 bar’dan daha fazla olan, içerisine hava ya da azot gazları…

CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin teknikle ilgili mevzuat uyumu kapsamında 1985 senesinde benimsemiş olduğu Yeni Yaklaşım Politikası çerçevesinde hazırlanmış 23 tane Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı içine dâhil olan ürünlerin,söz konusu direktiflere uygun olduklarını ve gerekentüm uygunluk bakımından değerlendirme çalışmalarından geçtiklerini gösterir bir birlik nişanesidir. CE işareti, ürünlerin amaçlarına uygun olarak kullanılması durumunda insan, can ile mal…

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.