CE İşaretinin şekli aşağıdaki gibi olmalıdır, boyutları değişse bile oranlara uyulmalıdır. CE işareti ürün bilgi levhası/etiketi üzerine görünür, okunaklı, silinemez bir şekilde iliştirilmelidir. Ürünün doğasından kaynaklanan sebeplerden ötürü bu şartlar sağlanamazsa ürünün paketine ya da uygun dokümanlara iliştirilmelidir.

Onaylı kuruluşlardan alınmış CE Belgesi örneklerinden birkaçtanesini sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıdaki tabloda sunulan CE işaretinigerekli kılan direktiflerin arasında yer alan; – Üye ülkeler içerisindeya da üçüncü ülkelerde üretilenbütün yeni olan ürünlerin, – Üçüncü ülkeler içerisinden ithal edilmekte olan kullanılmış ya daikinci el olan ürünlerin, – Direktiflerin hükümlerine yeni ürün gibi tabi, mühim ölçüde değişikliklere uğratılmış olan ürünlerin CE işareti taşımalarıgereklidir. CE işaretinin gerekli olduğu ürünler;…

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.