Sıvı İle Gaz Yakıtlı Olan Yeni Sıcak Su Kazanlarındaki Verimlilik Gerekliliklerine Ait Yönetmeliğin (92/42/AT ) gayesi, nominal çıkış kuvveti 4 kW’tan az 400 kW’tan çok olmayan gaz ya da sıvı yakıtlı yeni olan sıcak su kazanlarındaki verimlilikleri artırmak ve çevre kirliliklerinin azaltılmasını gerçekleştirmektir. Gaz veSıvı Yakıtlı Yeni Olan Sıcak Su Kazanlarındaki Verimliliklerinin GerekliliklerineAit Yönetmeliğin (…

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.