ce belgelendirme süreci
 CE Belgelendirme Süreci

  1. Ürünlere uyumlu olan standartlar ile direktifleri tanımlayınız.

Ürünleri kategorilerine uygun CE işaretinin kapsamında 20’den çok direktif vardır. Ürünlerin yerine getirmeleri gerekli olan mühim gereklilikler (güvenlik vb.) AB seviyelerinde harmonize edilmeli, direktiflerdeki genel şartlar düzenlenmelidir. Harmonize Avrupa Standartları ayrıntılı teknik terimler ile mühim gereklilikleri belirtmek gayesiyle yürürlüğe dâhil olmuştur.

  1. Ürünlere özgü olan nitelikleri tespit ediniz.

Ürünlerin AB yasalarındaki gerekliliklere uygun olup olmadıklarının kontrolleri ile doğrulanmaları sizlere bağlıdır. Ürünlerin harmonize olan standartlara tam şekilde uyumlu değerlendirilmeleri “ürünlerin alakalı gereklilikler ile uygunluklarının olduğunu farz etmek” şeklinde de nitelendirilebilmektedir. Harmonize standatların kullanılıp kullanılmayacakları kişilere bağlıdır. İlişkili gerekliliklerin yerine getirilmeleri amacıyla başka çözümler tercih edilebilir.

  1. Bağımsız olarak uygunluk denetlemelerinin onaylı kuruluşlar tarafından yapılıp yapılmayacağını tespit ediniz.

Ürünlerinizi ilişkilendiren tüm direktifler CE işaretlemesi adına uygunluk denetlemelerinin onaylı kuruluşlar tarafından yapılmalarına gerek olup olmadıklarını ortaya koyar. Onaylı kuruluşların denetlemeleri bütün ürünler adına zorunlu olmamaktadır. Zaruri olup olmadıklarının kontrolü gerekmektedir. Söz konusu kuruluşlar ulusal otoritelerce yetkilendirilirler, komite olarak resmi biçimde onaylanırlar ve NANDO (New Approach Notified and Designated Organisation)’nun veri tabanlarına kaydedilirler.

  1. Ürünlerin testi ile uygunluklarını kontrol ediniz.

Ürünleri test etmek, ürünlerin AB yasalarına uygunluklarını kontrol etmek üreticilerin sorumlulukları arasındadır. Prosedürlerin bir bölümü, genel kuralı risklerin değerlendirmeleridir. İlişkili harmonize Avrupa standartlarına başvurulduğu zaman, yasal açıdan gereklilikler ile direktifler önemli ölçüde yerine getirilmiş olmaktadır.

  1. Gerekli olan teknik dokümanları düzenleyip, ulaşılır duruma getiriniz.

Teknik dosyalar, ürünlerin ilgili gerekliliklere uyumlarını değerlendirmek ve risklerin değerlendirmelerini yapmak için üreticilerce direktiflerin göz önünde bulundurulup hazırlanması gerekir. AB uygunluk bildirimleriyle birlikte teknik dokümantasyonların uygunluğu ulusal otoriteye sunulması gerekmektedir.

  1. CE uygunluk beyanlarınıve işaretini ürünlere ekleyiniz

CE belgesi ülkemiz ya da EEA (European Economic Area) içinde üreticiler veya yetkili temsilciler tarafından ürünlere eklenebilir. Ürünlere ya da veri tabanlarına eklenirken yasal formatın görünürlüklerine, yasallıklarına ve kalıcılıklarına dikkat edilmesi gerekir. Ürünlerin kontrolleri sürecinde onaylı kuruluşların denetimleri gerçekleştiyse kimlik numaraları görünür vaziyette olması gerekmektedir. AB uygunluk beyannamelerini hazırlamak, imzalamak üreticilerin sorumluluğundadır. Zira ürünlerin istenilen özelliklerle örtüşmüş olduğunu beyan etmiş olurlar. Böylelikle CE işaretli ürünleriniz marketlere sunulmaya hazır hale gelmiştir.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.