Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini harmonize standartlarda belirtilen şartlarda yürütebilecek  teknik yeterlilikte olduğunun ulusal akreditasyon kuruluşu (TÜRKAK) tarafından tasdik edilmesidir. 765/2008 Regülasyonu ile AB’ de akreditasyon gerekliliğinin yasal çerçevesi  belirlenmiştir. Akreditasyon uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin  sağlıklı  yürütülerek ürün uygunluğunun sağlanması ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetlerine güven duyulması açısından önemli bir unsurdur.

Szutest EC 765/2008 ve 2008/68/EC kapsamında yeralan aşağıdaki harmonize standartlarda TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir;
TS EN  ISO/IEC  17020 Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar.
TS EN  ISO/IEC  17021-1 Uygunluk değerlendirmesi –  Yönetim sistemlerinin tetkini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için  şartlar.
TS EN  ISO/IEC  17024 Uygunluk değerlendirmesi – ÇPesonel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar.
TS EN  ISO/IEC  17025  Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterlilkiği için genel şartlar.
TS EN  ISO/IEC  17065 Uygunluk değerlendirmesi – Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.