AT Uygunluk Deklarasyonu, ürün, üretici veya üretici temsilcisi, gerekliliği olan ürün gruplarında Onaylanmış Kuruluş ve harmonize standartlar ile ilgili aşağıda sıraladığımız bilgileri içermelidir.

  • Ürünün tanımı
  • Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi
  • Bu deklarasyonun tek sorumluluğunun üreticiye ait olduğunun beyanı
  • Ürünün izlenebilirliğine yardımcı olacak tanımlaması, uygun durumda uygun netliğe sahip ürün fotoğrafı
  • Ürünün uygun olduğu AT yönetmeliği
  • Uygunluğu referans verilen harmonize standartlar ve/veya şartnameler
  • Gerektiği durumlarda, onaylanmış kuruluş adı ve numarası, izlenen modülün tanımı ve CE sertifikası bilgileri
  • Ek bilgiler, imza, imza yetkilisi adı görevi, imza yeri ve tarihi
© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.