Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili AB Direktifi : Simple pressure vessels
İlgili Yönetmelik : 87/404/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Basit Basınçlı Kaplara Dair Yönetmelik 2009/105/EC (SPV) Avrupa’daki basınçlı olan ekipmanlara ilişkin bütün ulusal kanun ile kurallara dâhil edilmiştir. Avrupa Topluluğu’nda satılmakta olan bütün basit basınçlı olan kaplarla ilgili tek düzenlemeyi ortaya koyar.

Basit Basınçlı Kaplara Dair Yönetmelik 2009/105/EC (SPV) Avrupa’da var olan basınçlı ekipmanlarla ilgili bütün ulusal kanun ile kurallara dâhil edilmiş ve Avrupa Topluluğu içerisinde satılmakta olanbütün basit basınçlı kaplarla ilgili olan tek düzenlemeyi ortaya koyar. Seri biçimde üretilmekte olan basit olan basınçlı kaplar yönetmelik kapsamındadır. “Basit basınçlı kaplar” hava veya nitrojenikapsamak üzere tasarlanan ve ateş ile teması hedefleyen, 0,5 bar’dançok iç basınca uğrayan herhangi kaynaklı bir kap manasınagelir.

Basit basınçlı kaplar alaşımsız çelik, alaşımsız alüminyum veya yaşlandırma olmadan sertleştirilmekte olan alüminyum alaşımlarından meydana gelmiş basınca dayanıklı olan parçalara sahip olması gerekir. Kaba ait maksimum olarak çalışma basıncı 30 bar’dançok olmamalı ve maksimum şekilde çalışma basıncı (PS) ile kabın hacmi (V)  10000 bar/litreden çok olmaması gerekmektedir.

Basit Basınçlı Kaplara Dair Yönetmelik 2009/105/EC, başka yönetmeliklerde mevcut olduğu gibi belli başlı gereklilikleri içermektedir. Fakat tasarım, üretim,malzemeve testle ilgili özel olan bilgiler sunmaktadır. Söz konusu sorular kabul edilen ulusal kanun ile standartların uygulanması şekliyleyanıtlandırılabilir.

PS x V değerlerinin 50 bar/litreden çok olduğu kaplar Yönetmelikte Ek I’deolan temel güvenlik şartlarını karşılamalı ve onaylanan bir kuruluşça değerlendirmeye tâbi tutulması gerekir. Basıncı x hacim veya kullanılmakta olan üretim standartları, yani ekipmantürlerinegöre üreticiler türlü uygunluk modüllerinden prosedür seçebilmektedirler.

Yönetmelik kaplara bar cinsinden olan çalışma basıncı ile litre cinsinden olan kapasitenin verimli olmasıkabilinden (PS.V) depolanmış enerjiye göre sınıflandırma yapmaktadır. Bütün kategorilerdeki kapla ilgili şekildedeğişik hükümler geçerli olur.

A Kategorisinde PS.V değeri 50 bar litreden çok olan kaplardan oluşmaktadır.

PS.V değerleri 3000’den çokfakat 10000 bar litreden az ölçüde olan kaplardan meydana gelen A.I. Kategorisi

PS.V değerleri 200’den çokfakat 3000 bar litreden az biçimdeki kaplardan meydana gelen A.2 Kategorisi

PS.V. değerleri 50’den çokfakat 200 bar litreden az ölçüde olan kaplardan meydana gelen A.3 Kategorilerineayrılır.

B Kategorisinde PS.V değerleri 50 bar litre veya daha az ölçüde olan kaplardan oluşmaktadır.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.