AgroCErt  olarak, AB yönetmeliğine(EU 2019/1009) göre gübre ürünlerinin uygunluk değerlendirme prosedürünü yönetme yetkisine sahip TÜV Austria (Onaylanmış Kuruluş No 0906) ile iş birliği yapıyoruz. FPR kapsamında ürünleri bulunan üreticilere, yönetmeliğin tüm modüllerinde yani FPR Yönetmeliği modüllerinden;• Modül B’de• Modül A1’de• Modül D1’deOnaylanmış Kuruluş yetkili temsilcisi olarak hizmet sunuyoruz. Gübre üreticisi, ürün sorumluluğunun kendisinde bulunduğunu unutmamalı…

Hepinizin günlük hayatta karşılaştığı üzere bir çok ürünün ce sertifkası, ce belgesi ve ce işareti ibareleri ile işaretlendiğini görmektesiniz. Pekala bu sertifikaların doğruluğunu nasıl kontrol edebiliriz. Öncelikle  dikkat etmemeiz gerekn husus.. İlgili ürün zorunlu kapsamda mı? Eğer öyle ise firmanın ce sertifikasında ce logosunun altında bir numara yer alamaktadır. Bu numara sertifikasyı veren firmanın Nando…

Yetkili Kuruluş : Sağlık Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Toys İlgili Yönetmelik: 88/378/EEC Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Tel: 0212 250 99 09 info@cebelgesi.com CE İşareti : CE Uygunluk İşareti , “CE” harflerinden oluşan ve AB üye ülkelerinde üretilen ürünün piyasa sunulması için uygun olduğunu gösteren Avrupa ‘ya Uygunluk  işaretidir. CE İşareti: CE Uygunluk İşareti, “CE” harflerinden meydana…

Yetkili Kuruluş : Sağlık Bakanlığı İlgili AB Direktifi  : In vitro diagnostic medical devices İlgili Yönetmelik : 98/79/EC Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği İletişim: 0212 250 99 09 – info@cebelgesi.com İnsanlar açısından belirli birtakım amaçlar(hastalıkların teşhisleri, kontrol altında tutulmaları, izlenmeleri, tedavileri, hafifletilmeleri gibi) adına kullanılmak üzere tasarlanan, tek başına ya da başka cihazlar ile ve…

Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi: Low Voltage Equipment İlgili Yönetmelik: 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili Olan AB Direktifi: LowVoltageEquipment İlgili Olan Yönetmelik: 2006/95/AT Belirli Gerilim SınırlarDâhilinde Kullanılmak İçin Tasarlanan Elektrikli TeçhizataDair Yönetmelik Alternatif akım adına 50-1000 volt…

Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Measuring Instruments İlgili Yönetmelik : 2004/22/EC Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği İletişim: 0212 250 99 09- info@cebelgesi.com Cisimlerin o cisimlere etkiyen yer çekim kuvvetinden yararlanarak kütlesinin ya da diğer kütleyle ilgili olan büyüklüklerin, parametrelerin,miktarların ya da karakteristiklerin tespitlerine yarayan, tartım işlemleri müddetince kullanıcıların müdahalelerine gereksinim…

Yetkili Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Personal Protective Equipment İlgili Yönetmelik : 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımlar–KKD (PersonalProtectiveEquipment–PPE), kullanıcılarına direkt ya da dolaylı biçimde sağlık ile güvenlik sağlaması adına tasarlanan donanımlar, aletler ya da cihazlar şeklinde değerlendirilmekte ve tanımlanmaktadır. Kişisel Koruyucu Donanımlar–KKD (PersonalProtectiveEquipment–PPE), kullanıcılarına direkt ya da dolaylı…

Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi: Electromagnetic Compatibility İlgili Yönetmelik: 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Elektromanyetik kuvvetler, kütle çekim kuvvetleri haricinde, günlük yaşamda nükleer ölçekte karşılaşılmakta olan bütün diğer kavramlardan sorumludur. Söz konusu sebepten dolayı, cihazlar ile donanımların elektromanyetik uyumluluklarını düzenlemek ve donanımların yeterli elektromanyetik ölçüsüne uyacak biçimde iç pazardaki işleyişi sağlama yükümlülüğü de Elektromanyetik…

Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi: Low Voltage Equipment İlgili Yönetmelik: 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik İlgili Yönetmelik: 2006/95/AT Belli Gerilim SınırlarDâhilinde Kullanılmak Kaydıyla Tasarlanan Elektrikli Teçhizatlarla İlgili Yönetmelik Çağımızda üreticilerimiz üretmiş oldukları elektrikli cihazları insan, doğa ile hayvan sağlıklarının korunup güvenilir biçimde piyasaya sunulması adına“Belli…

Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Simple pressure vessels İlgili Yönetmelik : 87/404/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplara Dair Yönetmelik 2009/105/EC (SPV) Avrupa’daki basınçlı olan ekipmanlara ilişkin bütün ulusal kanun ile kurallara dâhil edilmiştir. Avrupa Topluluğu’nda satılmakta olan bütün basit basınçlı olan kaplarla ilgili tek düzenlemeyi ortaya koyar. Basit Basınçlı…

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.