Yetkili Kuruluş : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Construction products İlgili Yönetmelik : 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Bu direktif olarak tanımlanan yapı malzemeleri; her çeşit yapı işlerinde ya dasöz konusu işlerin herhangi bölümünde kalıcı şekilde kullanılmak için üretilmekte olan ve piyasaya sunulanve performansları yapı işlerinin ana gerekliliklerine ilişkin performanslarını etkileyen tüm malzemelerya da takım…

Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi: Appliances Burning Gaseous Fuels İlgili Yönetmelik : 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Yönetmelik 2009/142/EC (GAD) AB Üyesi Olan Ülkelerde gaz yakan cihazlar adına uygulanmakta olan yasal çerçeveden oluşmaktadır. Gaz yakmakta olan cihazlar ile donanımların, AB’nin pazarında güvenilir ve emniyetli biçimde dolaşmalarını hedeflemektedir. Gaz…

Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Pressure equipment İlgili Yönetmelik : 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Çağımızda asansörler biz kullanıcıların sağlıkları ile güvenliklerini tehlikeye sokmayacak biçimde piyasaya sunulmaları için Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelik, binalar ile inşaatlarda, devamlı şekilde kullanılan asansörler ile asansörlerde kullanılan güvenlik aksamlarını içermektedir. Elisha Graves OTIS, ilk…

Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi: Lifts İlgili Yönetmelik : 95/16/EC Asansör Yönetmeliği Çağımızda asansörler biz kullanıcıların sağlıkları ile güvenliklerini tehlikeye sokmayacak biçimde piyasaya sunulmaları için Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelik, binalar ile inşaatlarda, devamlı şekilde kullanılan asansörle rile asansörlerde kullanılan güvenlik aksamlarını içermektedir. Elisha Graves OTIS, ilk olarak güvenli asansör…

Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Machinery İlgili Yönetmelik : 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Makinalarda CE Belgesi Dünya pazarlarının 1/3’üne sahip Avrupa Birliği Makine üretim sektörleri 170.000 firma ile3.3 milyonun üstünde çalışanlarıyla Avrupa’nın en rekabetçi ve büyük sektörlerinden biri durumundadır. Makinelerden kaynaklı kaza risklerini en aza indirgemek Avrupa Birliği’nin vazgeçilmez politikalarındandır….

Yetkili Kuruluş : Sağlık Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Medical devices İlgili Yönetmelik : 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Tıbbi Cihazlar Nedir? Tıbbi cihazlar  “üreticiler tarafından hedeflenen uygulamalar adına gerekli donanımlar da dâhil olmak kaydıyla, insanların üzerinde; hastalıkların teşhisleri, önlenmeleri, izlenmeleri, tedavileri ya da hafifletilmeleri, her hangi yaralanma ya da sakatlıkların teşhisleri, izlenmeleri, tedavileri, hafifletilmeleri ya da…

Yetkili Kuruluş : Sağlık Bakanlığı İlgili AB Direktifi : Active implantable medical devices İlgili Yönetmelik : 90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği İnsanlar açısından belli birtakım gayeler (hastalıkların teşhisleri, kontrol altında tutulmaları, izlenmeleri, tedavileri gibi) adına kullanılmak için tasarlanan, tek başına ya da başka cihazlarla ve sistemler ile(hedeflenen işlevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerekli olan aksesuarlar…

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.