ce belgesi

CE Markalama nedir?

CE İşareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösterir.

CE işareti bir kalite işareti değildir. Tüketiciye kalite güvencesi sağlamaz. Ürünün kalitesinden ziyade yalnızca ürünün güvenliğiyle ilgilidir. Çoğu kalite işareti isteğe bağlı olmasına rağmen CE işareti ürün için zorunludur.

Ce işareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi bir işarettir.

CE MALİYETİ:

Bir ürüne CE Tip Onay Belgesi alabilmek için gerekli maliyet 2+1 kalemden oluşmaktadır.

CE Danışmanlık bedeli: Uzmanlarımız tarafından verilecek hizmet, ürüne dair testlerin belirlenmesi, uygunluk kontrolü, teknik dosya hazırlama/inceleme, test ve belgelendirme işlemlerinin takibini kapsar. Firmamız’da CE danışmanlık bedeli her ürün için aynıdır. Aynı çalışma prensibine sahip olan ürünler tek bir ürün olarak değerlendirilir. Ayrıntılar için lütfen iletişime geçiniz.

Test ve belgelendirme maliyetleri: İlgili ürüne göre değişecek olan test türleri ve bunların maliyetleri ile belgelendirme bedellerini kapsar. Ürüne uygulanacak testlerin belirlenmesinin ardından firmamız tarafından bu testleri uygulayabilecek firmalar arasından en ekonomik olanları belirlenir.

Testlerde uygun bulunmayan ürünlerin iyileştirme masrafları: Üretici firmanın ürünlerinin CE direktiflerine uygun bulunmaması halinde CE markalama için katlanması gerekilen ürün iyileştirme ve geliştirme maliyetleridir. Her ürün CE direktiflerine göre gerçekleştirilecek testlerde uygun bulunacak diye bir konu söz konusu olamaz. Fakat test sonuçlarına göre üretici firmanın iyileştirme yapması gereken noktalar, firmaya test sonuçlarıyla birlikte sunulacak raporda belirtilir. Bu bedel firmamız ve test kuruluşları ile alakalı değildir.

HİZMETİMİZ:

Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifi / Direktifleri belirlenir.
Şayet mevcut ise, ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları (EN = EUROPEAN NORMS) tespit edilir.
Ürünün satılabileceği AB üyesi ülke/ülkelerde söz konusu ürünle ilgili hala yürürlükte olan milli kuralların bulunup bulunmadığını araştırılır.
Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde / Direktiflerinde yer alan temel gereklere uygunluğunu tespit etmek için öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemini tespit edilir. (Modül Seçimi).
Ürününüzün temel gereklere uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluşa (NOTIFIED BODY) başvurulması gerekip gerekmediğini belirlenir.
İlgili test kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, ürüne testler yaptırılır. Testlerin sonucunda varsa iyileştirme şartları sunulur. Uygunluk sağlandığı takdirde raporlarla birlikte teknik dosya hazırlanmaya başlanır.
Teknik Dosya oluşturulur ve Direktif / Direktiflerde talep edilen diğer rapor ve belgeler muhafaza edilir.
Uygunluk değerlendirmesini müteakip Uygunluk Beyanını ve varsa talep edilen destekleyici delilleri hazırlanır.
Ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya beraberindeki belgeye “CE” işaretini doğru olarak iliştirdikten sonra ürün piyasaya arz edilir.

Teknik Dosyanın İçeriği:

Mamule ait genel bir tanımlama
Tasarım ve imalata ait çizimler, çalışma, montaj, taşıma prosedürleri ile ilgili bilgiler, komponentlerin, parçaların, devrelerin, vb. şemaları
Mamulün üretiminde kullanılan standartların bir listesi
Standartların kullanılmadığı durumlarda, ilgili direktiflerce öngörülen temel emniyet/güvenlik gereklerine uyum için uygulanan çözümler
Tasarım sonuçları
Deney belge ve raporları
AT tip inceleme belgesi
Kalite güvence sistem belgesi (Gerekli ise)
AT uygunluk beyanı

AB’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri Doğrultusunda

CE İşareti Alınması Zorunlu Olacak Ürünler Listesi
No ÜRÜN ADI
AB’NİN YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ UYUMDAN SORUMLU KURULUŞ KARŞILIK GELEN TÜRK MEVZUATI
1. Alçak gerilim cihazları Low voltage equipment (73/23/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
2. Basit basınçlı kaplar Simple pressure vessels (87/404/EEC; 90/488/EEC; 93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
3. Gaz yakan aletler Gas appliances (90/396/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
4. Sıcak su kazanları Hot water boilers (92/42/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik
5. Elektromanyetik uyumluluk Electromagnetic compatibility (89/336/EEC;92/31/EEC; 93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
6. Makinalar Machinery (98/37/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Makina Emniyeti Yönetmeliği
7. Sivil kullanım için patlayıcılar Civil explosives (93/15/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
8. Otomatik olmayan tartı aletleri Non-automatic weighing instruments (90/384/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
9. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (94/9/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
10. Asansörler Lifts (95/16/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Asansör Yönetmeliği
11. Dondurucular Household electric refrigerators, freezers and combinations (96/57/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik
12. Basınçlı kaplar Pressure equipment (97/23/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
13. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü Noise emission in the environment by equipment for use outdoors (2000/14) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
14. Floresan lambalarda enerji etkinliği Energy efficiency requirements for ballast for fluorescent lighting (2000/55/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik
15. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar Active implantable medical devices (90/385/EEC;93/42/EEC; 93/68/EEC) Sağlık Bakanlığı Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
16. Tıbbi cihazlar Medical devices (93/42/EEC;98/79/EC) Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
17. In vitro tıbbi tanı cihazları In vitro diagnostic medical devices (98/79/EC) Sağlık Bakanlığı Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
18. Oyuncaklar Toys (88/378/EEC;93/68/EEC) Sağlık Bakanlığı Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
19. Gezi amaçlı tekneler Recreational craft (94/25/EC) Denizcilik Müsteşarlığı Gezi Tekneleri Yönetmeliği
20. İnşaat malzemeleri Construction products (89/106/EEC;93/68/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
21. Kişisel korunma donanımları Personal protective equipment (89/686/EEC;93/68/EEC; 93/95/EEC; 96/58/EEC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
22. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları Radio and telecommunications terminal equipment (99/5/EC) Tele-komünikasyon Kurumu Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
23. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar Cableway installations designed to carry persons (2000/9/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı