ölçü aletleri ce belgesi
ölçü aletleri ce belgesi

Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili AB Direktifi : Measuring Instruments
İlgili Yönetmelik : 2004/22/EC Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
İletişim: 0212 250 99 09- info@cebelgesi.com

Cisimlerin o cisimlere etkiyen yer çekim kuvvetinden yararlanarak kütlesinin ya da diğer kütleyle ilgili olan büyüklüklerin, parametrelerin,miktarların ya da karakteristiklerin tespitlerine yarayan, tartım işlemleri müddetince kullanıcıların müdahalelerine gereksinim duyulmakta olan aletleri ölçüm aletleri şeklinde nitelendirebiliriz.

Ölçü Aletlerinin CE Belgesi Gayesi; ölçü ile ölçü aletlerinin onay  işlemleriyle alakalı esasları uygulamaktır.

Ölçü Aletleri Üreticileri: Üretimleri yapılmakta olan  ölçü aletleri için AT tip inceleme belgesinde tarifi yapılan tipile Ölçü Aletlerine Dair Yönetmeliğin şartların  uygunluklarını sağlamak adınabütüntedbirleri almak zaruretindedir.

Ölçü Aletlerinin CE Belgesi  Kapsamış Olduğu Ölçü Aletleri Nelerdir?

 1. Su sayaçları
 2. Hacim dönüştürme cihazlarıyla gaz sayaçları
 3. Aktif elektrikli enerji sayaçları
 4. Isıya dair sayaçlar
 5. Su dışındaki sıvıların miktarlarını devamlı ve dinamik ölçer ölçme sistemleri
 6. Otomatik olan tartı aletleri
 7. Taksimetreler
 8. Malzeme ölçerler
 9. Boyutsal biçimdeki ölçüm cihazları
 10. Egzoz gazları analiz cihazları

Metrolojik karakteristiklerin tarifi:  Uygun metotlar kullanılarak doğru ayarlandığı zaman üretilmekte olan ölçü aletlerinin metrolojik performanslarının yeniden üretilebilirlikleri, ölçü aletlerinin doğrulukları.

Teknik dosyada ölçü aletlerini tipi,  tanımıyla uygunluk değerlendirmeleri adına aşağıdaki verileri içermesi gerekli olmaktadır;

 • Ölçü aletlerinin genel olarak tanımı,
 • Tasarım ile  imalat çizimleri, alt montaj cihazları,bileşenlerile elektrik devreleri unsurlarının planları,
 • Uygun üretimleri sağlamak adına imalat prosedürleri,
 • Uygulanabildiklerihallerde, elektronik cihazların niteliklerini ve çalışmalarını açıklamak için; çizim, mantık akış diyagramı,diyagramile genel yazılım  verilerini içeren tanımları,
 • Standartile norm dokümanların listeleri
 • Ölçü aletlerinin çalışmalarıyla ilgili tanımları ve açıklamaları
 • Tasarım ile muayene neticeleri
 • Gaz,ısı, su ile su dışındaki sıvı sayaçların dayanıklılık niteliklerini karşıladığını gösterir test neticeleri,
© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.