Üreticilerin Yasal Yükümlülükleri

CE işaretinin alınma olayı, ürünler pazara çıkmadan evvel gerçekleştirilmesi gerekir. Süreç, üreticiler tarafından gerçekleştirilmektedir ve onaylar milli yasalarca ardışık olarak uygunluk değerlendirme aşamalarınınneticesinde elde edilmektedir.

Üreticiler, herhangi bir ürünü üreten veya üretilmiş ya da dizayn edilenürünleri kendi isimleriya da patentleri doğrultusunda pazara arz edecek olan özel veya tüzel kişi şeklinde tanımlanmaktadır. AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) pazarında ürünleri satışa sunan üreticiler, eğer başkaları tarafından üretilen ürünleri (hazır ürünleri) kendi adıyla satışa çıkarıyorsa sorumluluğu tamamıyla üstlenmelidirler. İlave olarak, satmak için niyetlenmiş oldukları pazarın yasalarınca özelleştirilen ürünlere ait üretim bilgileri,dizaynile uygunluk değerlendirmeleri gibi gereken verilere sahip olmaları gerekir.

Ürünlerin AB direktiflerine dair uygun olup olmadıklarından emin olabilmek ve inceleyebilmekiçin, üreticilerseri kontrol sistemlerini ürünlerin üzerinde uygulamalıdırlar. CE işaretini ürünlerine ekleyip teknik dosyalarımeydana getirerek ve AB’ye uygunluklarınıaçıklayarak üreticileryalnızca kendi sorumlulukları altında ürünlerinyasal gereklilikleri sağladıklarını ve gerekli araştırmaların yapılarak onaylandıklarını deklare etmektedirler. Teknik dosyalar, ürünlerin ilgili gerekliliklere uygunlukları hakkında bilgi sunmak amacıyla kullanılırlar. Risk değerlendirmeleri hakkında sunulan bilgiler de teknik dosya içerisinde yer almaktadır.

Ulusal otoriteler ürünleriaraştırmaktadırlar. Herhangi bir soruşturmanınneticesinde mağdur olmamak adınadelil olarak üreticiler, dokümanlarile dosyaları (AB uygunluk beyanlarıile teknik dosyalar) ulaşılır biçimde bulundurmalıdırlar.

Üreticilerin AEA tabanlı biçimde olup olmadıkları fark etmez. Her iki halde de üreticiler, belli yönetimsel işleri yürütmeleriadına yetkilendirilmiş temsilciler (AEA tabanlı şekilde olmak kaydıyla) atamaları tercih edebilirler. CE işaretlemelerinin yapılmaları da söz konusu kapsam içinde yer almaktadır. Ancak ürünlerin uygunluklarını garanti altına alacak olan kontroller ile testler üreticilerinyalnızca kendileri tarafından yapılması gerekir. Açıklık sağlamak gayesiyle üreticiler yazılı temsilcilik taslaklarını temsilcilere aktarmalıdırlar.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.