Hepinizin günlük hayatta karşılaştığı üzere bir çok ürünün ce sertifkası, ce belgesi ve ce işareti ibareleri ile işaretlendiğini görmektesiniz. Pekala bu sertifikaların doğruluğunu nasıl kontrol edebiliriz. Öncelikle  dikkat etmemeiz gerekn husus.. İlgili ürün zorunlu kapsamda mı? Eğer öyle ise firmanın ce sertifikasında ce logosunun altında bir numara yer alamaktadır. Bu numara sertifikasyı veren firmanın Nando…

 CE Teknik Dosya‘nın tüm öğeleri (dokümantasyon, risk analizleri, ilgili CE testleri, kullanım kılavuzu vs.) tamamlandıktan sonra  ürünlerin üstüne CE işareti iliştirilir. Ürünün CE Belgesi olduğunu beyan eden ve resmiyete döken ise üreticinin veya yetkili temsilcinin imzaladığı AT Uygunluk Beyanı’dır. AT Uygunluk Beyanı belgesini kesinlikle üretici imzalamak zorundadır. ( EC Declaration of Conformity) Uygunluk Beyanı temelde…

Onaylı kuruluşlardan alınmış CE Belgesi örneklerinden birkaçtanesini sizlerle paylaşıyoruz.

Ürünlere uyumlu olan standartlar ile direktifleri tanımlayınız. Ürünleri kategorilerine uygun CE işaretinin kapsamında 20’den çok direktif vardır. Ürünlerin yerine getirmeleri gerekli olan mühim gereklilikler (güvenlik vb.) AB seviyelerinde harmonize edilmeli, direktiflerdeki genel şartlar düzenlenmelidir. Harmonize Avrupa Standartları ayrıntılı teknik terimler ile mühim gereklilikleri belirtmek gayesiyle yürürlüğe dâhil olmuştur. Ürünlere özgü olan nitelikleri tespit ediniz. Ürünlerin…

CE  İşareti, üzerine iliştirildiği ürünün kullanıldığı çevre açısından güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Bir ürün, birden fazla Yeni Yaklaşım Direktifine girebilmekte olup, gerekli şartlar yerine getirilerek ürün üzerine iliştirilen CE İşareti o ürünün bu direktiflerin tümüne uygun olduğunu göstermektedir. Direktiflere uygunluk, direktiflerde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerini takip ederek direktiflerin…

CE işaretinin Kalite Yönetim Sistemleriyle (TS EN ISO 9001) doğrudan bir ilişkisi yoktur. CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ilgili harmonize Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp, üretildiğini simgeler. Modüler sistemde bazı ürün grupları için Kalite Yönetim Sistemlerinin şart olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki tabloda sunulan CE işaretinigerekli kılan direktiflerin arasında yer alan; – Üye ülkeler içerisindeya da üçüncü ülkelerde üretilenbütün yeni olan ürünlerin, – Üçüncü ülkeler içerisinden ithal edilmekte olan kullanılmış ya daikinci el olan ürünlerin, – Direktiflerin hükümlerine yeni ürün gibi tabi, mühim ölçüde değişikliklere uğratılmış olan ürünlerin CE işareti taşımalarıgereklidir. CE işaretinin gerekli olduğu ürünler;…

Aşağıdaki tabloda sunulan CE işaretini gerekli kılan direktiflerin arasında yer alan; – Üye ülkeler içerisindeya da üçüncü ülkelerde üretilenbütün yeni olan ürünlerin, – Üçüncü ülkeler içerisinden ithal edilmekte olan kullanılmış ya daikinci el olan ürünlerin, – Direktiflerin hükümlerine yeni ürün gibi tabi, mühim ölçüde değişikliklere uğratılmış olan ürünlerin CE işareti taşımaları gereklidir. CE işaretinin Gerekli…

– 89/106/EEC Yapı Malzemelerine Ait Yönetmelik – 93/42/EEC Tıbbi Cihazlara Ait Yönetmelik – 2006/42/AT Makina Emniyetine Ait Yönetmelik – 98/79/EC Vücut Dışında Kullanılmakta Olan Tıbbi Tanı Cihazlarına Ait Yönetmelik – 2006/95/AT Belli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak İçin Tasarlanan Elektrikli Teçhizatlar İle İlgili Yönetmelik – 95/16/EC Asansörlerle İlgili Yönetmelik – 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlarla İlgili Yönetmelik –…

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.