CE belgesi

Herhangi bir ürününe CE Belgesi almak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendi CE vurma yetkisini kullanıyor olsun (bu noktada dilerse danışmanlık hizmeti alabilir), ister riskli ürün üretiyor ve dolayısıyla yetkili bir kurum tarafından test edilmesi gerekiyor olsun, bir teknik dosya hazırlanır.

Kendisi CE markalama hakkını kullanmak isteyen üretici bu dosyayı üretimi boyunca ve üründe fonksiyonel bir değişiklik olmadığı sürece saklar. Bu dosya, firma dışından CE ile ilgili yapılacak her tür başvuru için referans oluşturacaktır. Yetkili bir kurum tarafından belgelendirilecek olan bir firma ise bu dosyanın bir kopyasını kendinde bulundurur ve orijinalini söz konusu yetkili kuruma verir.

Ayrıca ürünün elektriksel donanıma sahip olması durumunda yapılması gereken bazı elektriksel güvenlik testleri vardır. Bunların yapılması için gerekli kuruluşlar vardır. Bu testlere ilişkin bilgileri firmamızla temas kurarak edinebilirsiniz. Bu bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanmış olması teknik dosyanın hazırlanmasını kolaylaştıracak ve belgelendirme süresini kısaltacaktır.

CE Belgesi hangi ürünlere verilmektedir. CE belgesi iki farklı grupta ürün için verilir. Birinci grup ürün insan sağlığına, çevreye ve hayvanlara zarar vermeyen risksiz ürünlerdir. Bu ürünler için ürünün güvenliğini ve uygunluğunu bir deklarasyon ile yayınlamanız yeterlidir. Ancak ürününüz riskli grup da ise bir tek deklarasyon yeterli olmaz.

CE belgesi riskli ürün grupları için üreticinin yayınladığı deklarasyon yeterli olmaz. Önce ülkemizde de 10 tane bulunan Avrupa Birliği onayından geçmiş ve resmi gazetede yayınlanmış kuruluşlara eğer gerekiyorsa ürün test için gönderilir. Bu kuruluşlar ürün üzerinde ilgili standartların gerektirdiği testler yapılır. Eğer ürün testlerden geçer ise üzerinde onaylanmış kuruluşun numarası bulunan CE belgesi verilir

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.