Üretim Öncesi Yapılması Gereken İşlemler

Ürünün Tanımlansı

İlgili Yönetmeliğin Tespiti

Üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünün hangi yönetmelik/yönetmelikler kapsamında olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Benzeri üretimlerin incelenmesi

Standart Araştırması

Ürünün bir standardı olup olmadığını, varsa bu standardın harmonize bir standart olup olmadığı tespit edilmelidir. Uyumlaştırılmış bir Avrupa Standardı olmaması durumunda Dünya Ülkelerinin oluşturduğu diğer standartlardan yararlanılmalıdır.

Tasarım

Risk Analizi

Ürünün tespit edilen bir harmonize standardı olması durumunda, ilgili standardın içeriğinde mümkün olan tüm riskler saptanmış olur ve bu risklerin ortadan kaldırılması için standartta belirtilen gereklilikler yerine getirilir.

Bir harmonize standart mevcut olmaması durumunda, ürün tasarlanırken ne gibi risklerin meydana gelebileceği tespit edilmeli ve belirlenen bir teknik ile puanlanamlı, analiz ve önlemler alınmalıdır.

Her koşulda giderilemeyen bir risk söz konusu ise kullanıcıların bu durumdan haberdar edilmesi için gereklilikler yerine getirilmelidir.

Hazırlanan risk analizi numune ürün imalatı bitiminde tekrar değerlendirilerek gözden geçirilmeli ve gerekli ise güncellenmelidir.

Teknik Şema ve Grafikler

Teknik Resimlerin Hazırlanması

Teknik Dosyada ürünün yapısal özellik ve ebatlarının kullanıcı yada ilgili kuruluşların rahatlıkla anlayabileceği şekilde teknik resimlerinin çizilmesi gerekmektedir. Ürünün her bir parçasının yada ürüne özgü gizli tutmak istediğiniz bir yapının çizimlerini hazırlayıp teknik dosyanıza koymak zorunda değilsiniz.

Ürünün onarım gerekliliği sebebi ile besleme kaynakları, değerleri ve şemalarının hazırlanması gerekmektedir. Elektrik şeması – Pnömatik şeması – Hidrolik şeması buna örnektir. Hazırlanan şemalar teknik çizim kuralları çerçevesinde ve kimin tarafından çizildiği belli olacak şekilde tasarlanmalıdır. Teknik resimler ve şemalar numune ürün doğrultusunda gözden geçirilmeli ve gerekli ise güncellenmelidir.

Uygun Komponentlerin Kullanımı

Kullanılan Ürünlerin Sertifikaları

Üreticiler her zaman ürünlerin %100ünü tasarlamazlar. Hali hazırda üretilmiş ürünleri birleştirerek nihai ürün haline getirilir. Üreticiler kullanılan komponentlerinde CE yönetmeliklerine uygun olanlarını tercih etmek zorundadırlar. Aksi halde ilgili ürünü kendileri üretmiş varsayılır ve üründen doğrudan sorumludurlar.

Söz konusu gereklilik karşılanması için;

 • Üretici ürününde kullandığı komponentleri kalitesi bilinir firmalardan/markalardan tercih etmeli ve CE sertifikalarını talep etmelidir. veya,
 • Komponent üreticisinden uygun şekilde hazırlanmış, yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmış bir Uygunluk Beyanı (Declaration Of Conformity) talep edebilirler.

Üretim Sonrası

Model ve Özellikler

Kullanım Kitapçığının Hazırlanması

Ürünlerin farklı model özellikleri ile birlikte, kullanıcıların ihtiyaç duyacağı her tür bilgilin bu kitapçıklarla kullanıcılara iletilmesi gerekmektedir.

İlgili Testlerin Belirlenmesi

LVD Test Raporu

Ürünlerin elektriksel bazı gereklilikleri karşılaması gerekmektedir. Üreticiler iki yönteme başvurabilirler. 1. Seçenek – Elektriksel test ekipmanlarını firma bünyesinde bulundurarak yönetim sistemlerinde belirledikleri periyodlarda tamamlanmış ürünlerini yetkilendirdikleri çalışanları tarafından test edebilir ve raporlayabilirler. Bu durumda test ekipmanının kalibrasyonlarını gerekli aralıklarda yaptırmaları ve kalibrasyon mantığını da bilmeleri gerekmektedir. 2. Seçenek – Bu testleri gerçekleştirebilecek bir firmadan destek alınabilir. Bu durumda da gerekli testlerin tamamının yapılıp yapılmadığına önem gösterilmelidir.

Gerekli Testler

İzolasyon Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500V
Yüksek Gerilim Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000V
Süreklilik Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,1 Ω
İşlevsellik Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponentler Yeterli ve Uygun mu?
Kaçak Akım Testi (KAR var ise) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 30 mA < 200ms
Etiketleme

Tanıtım Plakası Gereklilikleri

Ürünlerin üzerinde ilgili yönetmelik gerekliliklerince minimal olarak işaretlenmesi zorunlu bilgiler mevcuttur. Ürünün harmonize bir standardı olması durumunda bahsi geçen bu bilgiler standart içeriğinde yazmaktadır. Aksi halde yönetmelikte belirtilen bilgilerin ürün üzerinde kullanıcılara sunulması gerekmektedir.

Örnek olarak;

 • Üretici Adı
 • Üretici Adresi
 • Üretici Amblemi
 • Ürün Adı/Tanımlaması
 • Model Numarası
 • Seri Numarası
 • Ürün ile alakalı önem arz eden teknik bilgiler;
  • Besleme Gerilim
  • Gücü
  • Kapasitesi
  • Çalışma Basıncı
  • Ağırlığı
 • Uygun Bir CE İşareti
Uygunluk Beyanı

Declaration Of Conformity

Tamamlanmış ürün piyasaya sürülmeden önce ürün üzerine uygun CE işaretlemesi yapılmalı ve ürünün sorumluluğu alınmalı. Bunun için üreticiler ürünün hangi yönetmeliklerin gerekliliklerini karşıladığını ve hangi standartların referans alınarak üretildiğini beyan etmeleri gerekmektedir. Sonrasında firma tarafından yetkilendirilmiş sorumlu tarafından imzalanarak ürün ile birlikte piyasaya sürülür.

Saklama Beyanı

Üretici hazırladığı teknik dosyayı ilgili bakanlık ve yetkili kuruluşlarca, son ürünün üretiminden itibaren ilgili yönetmelikte belirtilen süre boyunca (genellikle 10 YIL) denetime hazır tutacağını beyan eder.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.