Yetkili Kuruluş : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İlgili AB Direktifi : Construction products
İlgili Yönetmelik : 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Bu direktif olarak tanımlanan yapı malzemeleri; her çeşit yapı işlerinde ya dasöz konusu işlerin herhangi bölümünde kalıcı şekilde kullanılmak için üretilmekte olan ve piyasaya sunulanve performansları yapı işlerinin ana gerekliliklerine ilişkin performanslarını etkileyen tüm malzemelerya da takım malzemelerini içermektedir.

1 Temmuz 2013 tarihinde CPD şeklinde de bilinen 89/106/AT Yapı Malzemeleri Direktifleri yerini 305/2011/AB Yapı Malzemelerine Dair Yönetmeliğe buradan erişebilirsiniz. Yeni direktiflerde eskisi kadar Avrupa Ekonomik Alanına ilavebiçimde İsviçre ile Türkiye’yi de kapsamaktadır.

Bu direktif tarafındantanımı yapılan yapı malzemeleri (inşaat malzemeleri); her çeşit yapı işlerinde ya dasöz konusu işlerin herhangi kısmında kalıcı şekilde kullanılmak için üretilen, piyasaya sunulan ve performansları yapı işlerin temel gerekliliklerine ilişkin performanslarını etkileyen tüm malzemelerya da takım malzemelerini içermektedir. Yapı malzemeleri yapının birer taşınmaz parçası şeklindebütün bileşenler şeklinde düşünmek de mümkündür.

Uyumlaştırılmış standartların kapsamında olanya da uyumlaştırılmış standartları bulunmayan ancak hakkında Avrupa Teknik Onay yayınlanan bütün ürünlerin CE marka taşıması zaruri kılınmış durumdadır.

CPR altında yer alan CE markası pratikte neyi ifade eder?

    CPR Kapsamına girmekte olantüm ürünler,

Üstünde CE markası bulunmayan ürünlerin piyasa sunulamamasını,

    Performans Beyanlarının yayınlanması ile sağlanması.

305/2011/AB Yapı Malzemelerine Dair Yönetmelik eski direktiflerde olan birtakım kavramları değiştirmiş ve yeni birtakım kavramlar getirmiştir. Bunlardan bir kısmı aşağıdaki biçimdedir,

    ‘Uygunluk Teyit Sistemleri’ tanımının yerine ‘Performansların Değişmezliklerinin Değerlendirilmesi İle Doğrulanmaları (PDDD)’ sistemleri tanımlarıgelmiştir.

PDDD sistemleri, direktiflerin Ek V bölümünde verilen ve ürünlerin CE işaretlenmesi aşamasında piyasaya sunulan (üreticiler, dağıtıcılar, yetkili temsilciler gibi) kuruluş ile Onaylanmış Kuruluşun görevleriyle sorumluluklarını ortaya koyan sistemler tablosunu oluşturmaktadır.

    Performansların Beyanıysa daha eski direktiflerdetarifi yapılan ‘Uygunluğa Dair Beyanıngeliştirilmiş,yenilenmiş ve biraz daha çok detaylandırılmış halidir.

Performansların Beyanı piyasaya olan arzı uygulanacak ürünlerinana karakteristiklerini gerçekleştirecek bir dokümandır. Müşteriler (dağıtıcı ya da kullanıcı) ya da yetkili organlarca talep edildiği zaman sunulmak için en az 10 sene süre ile saklanması gerekir.

Söz konusu yönetmeliğin altında, EN 1090 çelik yapıları başta olmak kaydıyla her çeşit yapısal olan metal ürünlerde (Alüminyum ile Çelik Profiller), değişik pek çok gayeyle kullanılmakta olan yapı kimyasalları ilemastikbenzeri sızdırmazlık ürünlerde, mermerler, doğal taşlar, banyo ile mutfak malzemeleri, su ile ısı yalıtımların malzemelerinde, yangın testlerini de dâhiletmek üzere tip testleri ile CE belgelendirme aşamalarıen önemli hizmetlerimizin arasındadır.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.