Yetkili Kuruluş : Sağlık Bakanlığı
İlgili AB Direktifi : Toys
İlgili Yönetmelik: 88/378/EEC Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

Tel: 0212 250 99 09 info@cebelgesi.com
CE İşareti : CE Uygunluk İşareti , “CE” harflerinden oluşan ve AB üye ülkelerinde üretilen ürünün piyasa sunulması için uygun olduğunu gösteren Avrupa ‘ya Uygunluk  işaretidir.

oyuncak ce belgesi
oyuncak ce belgesi

CE İşareti: CE Uygunluk İşareti, “CE” harflerinden meydana gelen ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde üretilmekte olan ürünlerin piyasa arz edilmesi adına uygun olduklarını gösterir Avrupa’ya uygunluk işareti anlamına gelir.

Oyuncaklardaki CE Belgesi; oyuncakların güvenliğiyle alakalı biçimde temel koşulları, dağıtımları, pazara sunumları,  üretimleri, denetim ile gözetimlerine ilişkin metotları ortaya koyan belgelere CE belgesi denilmektedir.

CE Belgesiyle Oyuncak Yönetmeliği bütün oyuncaklarile oyuncakların yapımlarında faaliyet gösteren kişilerya da firmaları kapsamaktadır.

Çocuklarımızın güvenliklerini vesağlıklarını korumak adına oyuncakların denetimlerini piyasaya arz edilmedenevvel uygun olup olmadıkları belirlenir ve eğer uygunlarsa Oyuncaklara CE Belgesi verilmektedir.

Çocukların eylemlerigözlenmekşartıyla imal edilipgayeye uygun olarak kullanıldığı zaman, kullanacak kimselerin sağlık ile güvenliklerini riske sokmayacak olan oyuncaklar pazara arz edilir. Pazara verilen bir oyuncak, yönetmelikte bulunan temel koşulları karşılaması gerekir. Yönetmelikte bulunan temel koşulları karşılayan oyuncakların piyasaya sunulmasına mani olunamaz.

CE Sertifikası–Ce Belgesi–CE İşareti

CE İşaretiyle İlgili Oyuncak Yönetmeliği‘ne uygun oyuncak ya da oyuncaklar; CE İşareti ile üreticilerininismi, ticaret unvanları, markalarıya da adresi, oyuncağın üstüne ya da ambalajının görülebilecek ya da kolay olarak okunacak biçimde silinmeyecek şekilde oyuncağın üzerine veya ambalajına, etikete ya da broşürüne iliştirilmesi gerekir.

CE İşaretini İliştirme evreleriNelerdir?

CE Belgesinin Oyuncak Direktifleri kapsamında ilgili olduğustandartlartespit edilir.

CE Belgesinin Oyuncak Direktifleri kapsamında uygun olan CE modülü seçilmektedir. (Uygunluğunu test etmek amacıyla uygunluk değerlendirme metodu)

Oyuncak ya da oyuncakların standartları çerçevesinde test edilmesi amacıyla teste gönderilmektedir.

Ürünlerin teknik dosyaları hazırlanır.(Teknik dosya 10 yıl boyunca saklanmalıdır. Teknik dosyada ürünle alakalı bütün teknik veriler ve raporlar bulunmaktadır)

Oyuncak üreticileriyle ilgili bütün uygunlukların yerine getirildiği Uygunluk Beyanı yayınlanır ve ürünlere CE İşareti iliştirilmektedir.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.