Sıvı İle Gaz Yakıtlı Olan Yeni Sıcak Su Kazanlarındaki Verimlilik Gerekliliklerine Ait Yönetmeliğin (92/42/AT ) gayesi, nominal çıkış kuvveti 4 kW’tan az 400 kW’tan çok olmayan gaz ya da sıvı yakıtlı yeni olan sıcak su kazanlarındaki verimlilikleri artırmak ve çevre kirliliklerinin azaltılmasını gerçekleştirmektir.

Gaz veSıvı Yakıtlı Yeni Olan Sıcak Su Kazanlarındaki Verimliliklerinin GerekliliklerineAit Yönetmeliğin ( 92/42/AT ) gayesi, nominal çıkış kuvveti 4 kW’tan az 400 kW’tan çok olmayan gazya da sıvı yakıtlı yeni olan sıcak su kazanlarındaki verimlilikleri artırmak ve çevre kirliliklerinin azaltılmasını gerçekleştirmektir.

Katı yakıtlı kazanlar ile değişik yakıtları yakabilen kazanlar, ani şekilde sıcak suyun hazırlanmasında kullanılmakta olan cihazlar, temizlik amacı taşıyan sıcak su ısıtıcıları söz konusu yönetmeliğin kapsamları dışında bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmeliğe bakıldığında kazan üreticilerinominalkuvvette 70 °C ortalama olarak kazan suyunun sıcaklığında %30 kısmi yük içerisinde, kazanın tipine bağlı şekilde değişmekte olan ortalama kazanın suyunun sıcaklığında verim koşullarına uymak durumundadır.

Seri şekilde üretilmekte olan kazanların uygunlukları B modülüne nazaran kazanın verimliliklerinin tip irdelemesi ile C, D veya E modüllerine bakılarak onaylı tipine uygunluk beyanlarına göre belgelendirilmektedir. Gaz yakıtlarını yakan kazanların verimliliğinin uygunluklarının değerlendirilişinde Gaz Yakmakta Olan Cihazlara Ait Yönetmelikte (90/396/AT) sözü edilen uygunluk açısından değerlendirme prosedürleri kullanılmaktadır.

Üreticiler seri olarak üretilen tipleri belgelendirmek adına AT Tip inceleme başvurularını, kendi seçtikleri onaylanmış kuruluşlara yaparlar. Başvurular aşağıda bulunan bilgileri içermektedir,

Üreticilerin isim ile adresleri,

    Aynı başvuruların başka onaylanmış bir kuruluşa da yapılmadıklarını ortaya koyan yazılı beyanname,

    Teknik dosya

Başvuru esnasında hazır olması gerekli olan Teknik Dosya,  uygunluğa dair değerlendirmenin gayesine göre kazanların tasarımları, üretimleri ile çalışmalarına ilişkin verileri kapsamakta ve aşağıda yer alan bilgileri içermesi gerekmektedir.

    Genel olarak bir tip tanımlamasının yapılması,

    Tasarım ile imalat çizimleri, parça gruplarıile devrelerin şemalarının yapılması

Çizimler, şemalarile kazanlarınçalışmalarınınanlaşılması adına gerekli olan tanımlar ileaçıklamalar,

    Uygulanmakta olan standartların listeleri, söz konusu standartların uygulanmadıkları durumlarda temel gerekliliklerikarşılamak için benimsenen çözümlere dair açıklamalar

    Tasarım hesaplamalarıile muayenelerin neticeleri,

    Testlerin raporları.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.