Yetkili Kuruluş : Sağlık Bakanlığı
İlgili AB Direktifi  : In vitro diagnostic medical devices
İlgili Yönetmelik : 98/79/EC Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

İletişim: 0212 250 99 09 – info@cebelgesi.com

İnsanlar açısından belirli birtakım amaçlar(hastalıkların teşhisleri, kontrol altında tutulmaları, izlenmeleri, tedavileri, hafifletilmeleri gibi) adına kullanılmak üzere tasarlanan, tek başına ya da başka cihazlar ile ve sistemlerle(hedeflenen işlevlerin yerine getirilebilmesi adına gerekli olan aksesuarlar ya da bilgisayar yazılımları da dahil) beraber kullanılabilen,insanda kullanıldığı zaman asli işlevlerini farmakolojik, immünolojik ya dametabolik etkiler ile gerçekleştirmeyen, tek başına ya daberaber kullanılmasına bakılmadan, in vitro tıbbi tanı işlemleri adına insan vücudundan alınmış örneklerin irdelenmesi gayesiyle tasarlanmakta olan, ayıraç (reaktif), ayıraç ürünleri, kontrol materyalleri, kalibratör, araç, gereç, kit, ekipman ya da sistem bilhassa in vitro tanı işlemleri içerisinde yukarıdakilerle beraber kullanılmak kaydıyla tasarlanan aksesuarlar.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.