Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili AB Direktifi: Low Voltage Equipment
İlgili Yönetmelik: 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik

İlgili Yönetmelik: 2006/95/AT Belli Gerilim SınırlarDâhilinde Kullanılmak Kaydıyla Tasarlanan Elektrikli Teçhizatlarla İlgili Yönetmelik

Çağımızda üreticilerimiz üretmiş oldukları elektrikli cihazları insan, doğa ile hayvan sağlıklarının korunup güvenilir biçimde piyasaya sunulması adına“Belli Gerilim SınırlarDâhilinde Kullanılmak Kaydıyla Tasarlanan Elektrikli Teçhizat Yönetmeliğine İlişkin (2006/95/AT) gerekliliklere uymak durumundadırlar.

Henüz elektrikle alakalı hiçbir verinin var olmadığı senelerde, insanlar yalnızca elektik balıklarının çarpma etkilerinden haberleri vardı. MÖ. 2750 senesinden kalan Eski Mısır Uygarlığı yazılarında bu balık için “Nil’in Gök gürültüsü” (Ing.”Thunderer of theNile”) biçiminde değinilmekte ve başka balıkların “koruyucusu” şeklinde tasvir edilmektedir.

Günümüzdeyse üreticilerimiz üretmiş oldukları elektrikli olan cihazların insan, doğa ile hayvan sağlıklarının korunarak, güvenilir biçimde piyasaya sunulması adına ” Belli Gerilim SınırlarDâhilinde Kullanılmak İçin Tasarlanan Elektrikli Teçhizatla İlgili Yönetmeliğin (2006/95/AT) gerekenlerine uymak durumundadırlar.

Söz konusu yönetmelik; alternatif olan akım adına 50 volt- 1000 volt aralığında, doğru akımiçin 75 volt – 1500 volt aralığında değişen gerilimlerde kullanılmak için tasarlanan elektrikli teçhizatları kapsamaktadır. Başka AB’nin yönetmeliklerinde olduğu üzeresöz konusu yönetmeliğin kapsamına girmekte olan ürünlerde söz konusu yönetmeliğin Ek’indebulunanana emniyet gerekliliklerini karşılamak üzere Teknik Dosya hazırlama konusundazaruret bulunmaktadır. Teknik dosyalar, elektrikli teçhizatlarınYönetmelik gerekliliklerine göre takdir ile tayin edilmiş uygunluklaraolanak verebilmelidir.

Bu çeşit değerlendirmeler ile ilgili şekilde teknik dosya içerisinde elektrikli teçhizatların tasarımları, imalatları ve çalışmalarıylaalakalı aşağıda bulunan bilgiler yer almalıdır.

Elektrikli teçhizatların genel olarak tanımlaması.

Olgusal tasarım ile imalat resimleri ve aksam şemaları, kısmi biçimde montajlar, devre şemaları gibi.

Elektrikli teçhizatların çalışmaları, sözü geçmekte olan imalat resimleri ile şemaların anlaşılması amacıylagereken tanımlar ile açıklamalar.

Cihazlaratamamıylaya da kısmen uygulanmakta olan standartların listesi, standartların uygulanmadığı hallerdesöz konusu yönetmeliğin emniyete dair hükümlerini sağlamak amacıyla uygulanan metotlarıntarifleri.

Tasarıma dair yapılan hesaplar ile muayenelerin neticeleri.

Deneylerin raporları

İmalatçılarya da yetkili temsilciler, teknik dosyayla beraber CE uygunluk beyanlarının bir kopyasını saklamalıdır.

İmalatçılar, imal edilmekte olan elektrikli teçhizatlarınsöz konusuEk’in 2 nolu paragrafında belirtilen teknik dosyaile yönetmelikteki hükümlere uygunluklarını sağlayacak gerekli tümönlemleri almalıdır.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.