Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili AB Direktifi: Electromagnetic Compatibility
İlgili Yönetmelik: 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Elektromanyetik kuvvetler, kütle çekim kuvvetleri haricinde, günlük yaşamda nükleer ölçekte karşılaşılmakta olan bütün diğer kavramlardan sorumludur. Söz konusu sebepten dolayı, cihazlar ile donanımların elektromanyetik uyumluluklarını düzenlemek ve donanımların yeterli elektromanyetik ölçüsüne uyacak biçimde iç pazardaki işleyişi sağlama yükümlülüğü de Elektromanyetik Uyumluluğa Dair Yönetmelik (2004/108/AT) uyum ile karşılanmaktadır.

Elektromanyetik kuvvet, bilinmekte olan dört ana kuvvetten birisidir. Diğer ana kuvvetler: Nükleonları meydana getirmek amacıyla kuarkları bağlayıp çekirdekleri oluşturmak adına nükleonları bağlamakta olan güçlü nükleer kuvvetler, radyoaktif bozulmanın bazı çeşitlerini meydana getiren zayıf biçimdeki nükleer kuvvet ile kütle çekim kuvvetidir. Bütün başka kuvvetler (sürtünme kuvvetleri gibi), sonuçta parçacıkların hareketi ile oluşan bu ana güçler ile momentumdan kaynaklanmaktadır.

Elektromanyetik kuvvetler, kütle çekim kuvvetinin dışında, günlük yaşamda nükleer seviyede karşılaşılan bütün diğer kavramlardan sorumludur. Bu nedendendolayı, cihazlarile donanımların elektromanyetik uyumluluklarını düzenlemek, donanımların yeterli elektromanyetik ölçüsüne uyacak biçimde iç pazarın işleyişlerini sağlama sorumlulukları da Elektromanyetik Uyumluluğa Dair Yönetmelik ( 2004/108/AT )‘e uyum ile karşılanmaktadır.

Donanımlaraşağıdabelirtilmiş olan hususları oluşturacak biçimde en son teknolojileregöre tasarımları yapılması ve imal edilmesi gerekir:

Meydana gelen elektromanyetik bozulmalar, telsiz ile telekomünikasyon donanımların ya da başka donanımların tasarlandıkları biçimde çalışmalarınamani olacak ölçüyüaşmaması gerekmektedir

Donanımların tasarlanmış olduğu gibi kullanımları esnasında beklenen elektromanyetik bozulmalara karşı bağışıklık, tasarlanmış kullanımlarında kabul edilemez biçimde performans kayıplarına sebep olmaksızın çalışmalarını sağlayacakölçüde olması gerekir.

Sabit olan bir tesisat, iyi mühendislik uygulamalarının kullanılmasıyla ve aksamların tasarlanmış kullanımlarıyla alakalı bilgilere uyulup ilk paragrafında bulunan koruma koşullarını karşılayacak biçimde kurulmalıdır. Söz konusu iyi mühendisliğe dair uygulamalar belgelendirilmeli, belgeler sabit tesisatlar çalıştığı müddetçe, sorumlu kişilerce ilişkili ulusal yetkili kuruluşların denetimlerine açık tutulması gerekir.

Teknik dosya cihazların temel gerekliliklere uygunluklarının değerlendirilebilmesini sağlaması gerekir. Teknik dosya cihazların tasarım ile imalatlarını ve bilhassa da:

    Cihazın genel olarak bir tarifini,

Eğer varsa, kısmen veya tamamıyla uygulanan uyumlaştırılan standartlara uygunlukların kanıtlarını,

İmalatçıların uyumlaştıran standartları uygulamadıkları ya da kısmi biçimde uyguladıkları hallerde,  elektromanyetik uyumluluk değerlendirmelerinin bir tanımını, yapılmış tasarım hesaplarının neticelerini, yapılan araştırmaları, deneylerin raporları ile benzerlerini kapsayacak biçimde söz konusu yönetmeliğin temel gerekliliklerini temin adına alınan önlemlerin açıklamaları ile tariflerini,

    Üreticilerin istekleri yönünde, onaylanmış kuruluşlardan alınmakta olan beyanları içermelidir.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.