Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili AB Direktifi: Appliances Burning Gaseous Fuels
İlgili Yönetmelik : 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Yönetmelik 2009/142/EC (GAD) AB Üyesi Olan Ülkelerde gaz yakan cihazlar adına uygulanmakta olan yasal çerçeveden oluşmaktadır. Gaz yakmakta olan cihazlar ile donanımların, AB’nin pazarında güvenilir ve emniyetli biçimde dolaşmalarını hedeflemektedir.

Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Yönetmelik 2009/142/EC (GAD) AB’nin Üyesi Olan Ülkelerde gaz yakmakta olan cihazlar adına uygulanmış yasal çerçeveden oluşmaktadır. Gaz yakan cihazlar ile donanımların, AB’nin pazarında güvenilir ve emniyetli biçimde dolaşmasını hedeflemektedir.

GAD, AB’nin pazarında piyasaya sunulacak bir cihaz veya donanımda olması gerekli temel olan gereklilikleri kapsamaktadır. Söz konusu gerekliliklerin ne şekilde gerçekleşeceğini belirtmemektedir.Bu sebeple uygulanacak teknik çareler hususunda üreticilere esneklik sunmaktadır. Pazara ulaşımı kolaylaştırmak gayesiyle,  AB’nin Resmi Gazetesinde referans numaraları yayınlanan Uyumlulaştırılmış Standartlar yönetmeliğinin temel gereklerine uygunluk hususunda bilgi sunmaktadır. Uyumlulaştırılan standartların uygulanmaları gönüllülük ilkesine dayanmaktadır. Standardizasyona dair işler CEN tarafından koordinasyon altına alınmaktadır.

Söz konusu yönetmelik 105 °C’ye değin olan normal sıcaklıklarda çalışıp gaz yakmakta olan cihazlar, kontrol ve düzenleyici donanımlarile alt donanımları da içermek üzere birtakım donanımlar adına geçerli durumdadır. Yönetmelik 1996 senesinden itibaren zaruri kılınmıştır, bu sebeple yönetmeliğin kapsamında olup satılmakta olanbütün gazlı cihazlar için CE işareti taşıma zorunluluğu vardır. Fakat endüstriyel tesisler içerisinde endüstriyel gayeyle kullanılmakta olan ürünleri de içermek üzere yönetmelik hususundabazı istisnalar vardır.  Yönetmelik gazları 1 bar basıncın altında 15 derecede gaz fazınadenk olan bir yakıt şeklindetarif etmektedir.Söz konususebeple doğal gaz ile LPG kullanmakta olan cihazlar diğerlerinden ayrılmış durumdadır. İkinci el olan ürünler satıldığı zaman, bunların yalnızca yönetmeliklerin temel gerekliliklerine uymalarıgerekir.  Yeni ürünler adına üreticilerin tip testiyle kontrol edilmiş koruma şartlarını yerine getirmeleri, teknik bir dosya oluşturmaları, ürünleri CE logosuyla işaretlemeleri ve üretimde kalite kontrolleri gerçekleştirmeleri gerekir.

Söz konusu yönetmelik Avrupa Komisyonuncayetki verilmiş bağımsız onaylanmış olanbir kuruluşça tip testi yapılmalarını ve üretim kalitelerinin test edilip onaylanmasını gerekli kılmaktadır. Üretim kalite kontrollerinin gerekliliklerinin karşılanması adına üreticilerin onaylanan bir kuruluşça kontrol edilmelerigerekli olan 1 ile 5 değişikprosedürün benimsemesi gerekli olmaktadır. Söz konusu prosedürler kontrolleri yapılan ürünlerinparçaları, bunların ne şekilde seçildikleriile ürünlerin kendilerinin kontrollerininyapılıpyapılmadığıveya üretim metodunun üretim kalite kontrollerini garanti edip etmedikleribakımından farklılık arz etmektedir.

GAD kapsamınadâhil olan fakat kapsamda bulunan ürünleri ayrıca liste yapmayan ürün kategorilerini ortaya koymaktadır. Fakat belirli ürünlerinyönetmeliğin kapsamında olup olmadıklarınıntespitini kolaylaştırmak bakımından, ilgili bütün taraflarca gösterim amacıyla bir liste ortaya konulmuştur. Listeye ait olan bir notta kullanılmışbirtakımsözcüklerinmanaları açıklanmaktadır. Bununla birlikte, belli ürün kategorilerinin birtakım özel öğeleri ayrıca sunulan Rehber Dokümanlardaifade edilmektedir.

Gaz Yakan Cihazlarlaİlgili Yönetmelik

    Yemek pişirmek,

    Isıtmak,

    Sıcak su üretmek,

    Soğutmak,

    Aydınlatmak,

    Yıkamak (ütülemek dahil)  kullanılmakta olan cihazları içermektedir.

Yönetmelik Temel Gerekliliklerle cihazların tasarımlarıile performanslarına ilişkin belli gereklilikleri tanımlar. Söz konusu gerekliliklerden bazıları şunlardır:

Cihazlar:

Uygun kurulumları, bakımları ve kullanma talimatlarıyla birlikte verilir,

    Uygun malzemeler ile ve parçalardan yapılır,

    Yoğunlaşma, şebeke dalgalanmaları, kötü hava şartları gibi şartlardan olumsuz olarak etkilenmeyecek biçimde tasarlanır,

    Normal aşınma ile eskimeye dayanabilir,

    Yanmamış gaz çıkışları engelleyebilir,

    Emniyetli ve güvenilir bir biçimde tutuşma gerçekleştirilir,

Bilhassa kumandalarda, aşırı ölçüde sıcaklıklar meydana gelmeyecek biçimde tasarlanır,

Yalnızca ‘makul’ miktarlarda enerji harcayacak şekilde verimli olur,

Gıda ileSu içerdiklerinde uygun ölçüde koruma sağlayacak biçimde yapılır.

Bu temel gereklilikler yönetmeliğin ekinde bulunmaktadır fakat gerekliliklere ilişkin ayrıntılar bir dizi standartlarda yer alır. Söz konusu standartlar cihazların özel olan tüm parçalarının tasarımlarında kılavuz şeklinde kullanılması gerekmektedir.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.