Başka ülkelerde üretilmekte olan ürünler de eğer ki AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) bölgesi içerisinde satılacaklar ise gerekli olan direktifler dâhilinde CE işaretine sahip olmaları gerekir.

Üretim yapanlar, CE işaretinin eklenmesi ile ve ürünlerin uygunluklarıyla alakalı sorumluluk taşırlarken, ithalatçılar ile dağıtıcılar da ürünlerin olması gerekli olan yasaları sağlayıp sağlamadıklarından ve CE markalanmasının yapılıp yapılmadıklarından emin olmak durumundadırlar. Söz konusu sistem AB’nin güvenlik, sağlık ile çevre koruması hususlarında güçlenmelerini gerçekleştirmenin yanında herkes adına eşit rekabet ortamlarının meydana gelmesi ile herkesin eşit olan haklara sahip olmalarını gerçekleştirir.

Eğer üreticiler AEA’da temsil edilmiyorsa ve üretimler başka ülkelerde yapılıyor ise ithalatçılar ile dağıtıcılar pazara çıkan ürünlerin gerekli olan koşulları karşıladıklarından ve Avrupa pazarlarında hiçbir riski taşımadıklarından emin olmalıdırlar. İthalatçılar, AB haricindeki üreticilerin gerekli olan evreleri tamamladıklarını ve istenildiği zaman gerekli olan dokümanlara ulaşılabileceklerini doğrulamalıdır. İlişkili direktifler hususunda ayrıntılı bilgilere sahip olmalılar ve herhangi bir sorun meydana gelmesi halinde ulusal otoriteleri destek vermek durumundadırlar. İthalatçıların, herhangi bir sorun olduğu zaman teknik dokümanların AB uygunluk beyanlarını ve gerekli olan belgeleri üreticilerden temin edebileceklerine dair yazılı olan bir belgeyi almış olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte gerek olduğunda söz konusu evrakların ulusal otoritelere ulaştırılacakları teyitlerini de almalıdır. İthalatçılar, üreticilerdeki kontak isimlerin her daim ulaşılabilir olmalarını gerçekleştirmelidirler.

Tedarik zinciri içerisinde, dağıtıcılar yalnızca uygunluk belgeleri olan ürünlerin piyasalara sürülmelerinin sağlanması hususunda mühim bir konum içindedirler. Bununla birlikte, dağıtıcılar ürünlerin el değiştirmesi halinde olumsuz bir biçimde uygunluklarının etkilenmediklerinden emin durumda olmalıdırlar. Dağıtıcılar yasal zorunluluklar hususunda bilgiye sahip olmalı (hangi ürünler CE işaretini taşımalıdır, teknik dokümantasyonlar neleri kapsamalıdır) ve hangi ürünlere dair belge gerektirdiklerini, hangi ürünlerin uyumluluk kavramına sahip olup olmadıklarını net bir biçimde ayırabiliyor olmalıdırlar.

Dağıtıcılar, ulusal otoriteler için gereken itinayı gösterdiklerini ispatlamalıdırlar ve üreticilerden veya ithalatçılardan gerekli olan testlerin yapıldıklarına dair beyanları almalıdırlar. Bununla birlikte, gereken belgelerin ulusal otoritelerin eline ulaşmaları adına dağıtıcıların yardımcı olması gerekmektedir.

Eğer dağıtıcılar veya ithalatçı ürünleri kendi adları altında satarlarsa, üreticilerin sahip oldukları bütün yükümlülükler dağıtıcılar ile ithalatçılara aktarılır. Bu şekildeki durumlarda dizayn ile üretimle alakalı bütün belgelere ayrıntılı biçimde sahip olunması gerekir ve CE işaretini eklerlerken yasal yükümlülüklerin farkında olmaları gerekmektedir.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.