Başka ülkelerde üretilmekte olan ürünler de eğer ki AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) bölgesi içerisinde satılacaklar ise gerekli olan direktifler dâhilinde CE işaretine sahip olmaları gerekir. Üretim yapanlar, CE işaretinin eklenmesi ile ve ürünlerin uygunluklarıyla alakalı sorumluluk taşırlarken, ithalatçılar ile dağıtıcılar da ürünlerin olması gerekli olan yasaları sağlayıp sağlamadıklarından ve CE markalanmasının yapılıp yapılmadıklarından emin olmak…

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.