Üreticilerin Yasal Yükümlülükleri CE işaretinin alınma olayı, ürünler pazara çıkmadan evvel gerçekleştirilmesi gerekir. Süreç, üreticiler tarafından gerçekleştirilmektedir ve onaylar milli yasalarca ardışık olarak uygunluk değerlendirme aşamalarınınneticesinde elde edilmektedir. Üreticiler, herhangi bir ürünü üreten veya üretilmiş ya da dizayn edilenürünleri kendi isimleriya da patentleri doğrultusunda pazara arz edecek olan özel veya tüzel kişi şeklinde tanımlanmaktadır. AEA…

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.